Druhy

 

    V tejto záložke môžete nájsť  jednoduché  popisy a všeobecné podmienky chovu   k jednotlivým rodom a druhom. Rody sú rozdelené  do troch kategórií podľa ich výskytu. 

  Africké druhy            Americké druhy            Ázijské druhy