rod Theraphosa (Thorell, 1870)

rod Theraphosa (Thorell, 1870)

 

Všeobecné podmienky chovu:

 

Terárium: Jedná sa o veľké jedince vyžadujúce väčší priestor. Terárium by malo mať rozmery 40x30x30 cm (d,š,v). Tieto druhy vyžadujú vyššiu vrstvu substrátu. Mal by mať minimálne 10cm . Do terária umiestníme dostatočne veľký úkryt a napájačku s vodou.

 

Vlhkosť: Vlhkosť je potrebné držať vyššiu. Nad 80%. Substrát by mal byť taktiež vlhký.

.

Rast:  Rastú pomalšie. Samice dospievajú aj 4-5 rokov

 

Párenie a odchov :  Odchov nebýva jednoduchý. Aj keď sa párenie podarí čo tiež nieje pravidlom a samica spraví kokón vo väčšine prípadov ho po istom čase zničí. V malom percente úspešných odchovov v kokóne býva do 100 vajíčok.

 

Toxicita:  Nepatria k toxicky významným druhom. No aj napriek tomu treba byť veľmi opatrný pri manipulácií. Ich chelicery dorastajú do veľkosti cez 2cm a môžu spôsobiť nepríjemné poranenia. Za zmienku stoja aj obranné chĺpky, ktoré tieto druhy vo veľkom vykopávajú. U citlivejších ľudí a alergikov môžu spôsobiť dýchacie problémy, alebo aj horšie kožné reakcie.

 

Theraphosa apophysis

(Tinter, 1991)

    Samice dorastajú v tele do veľkosti okolo 12 cm. Základnou farbou tela je tmavo hnedá. Na abdoméne sa nachádzajú ružovkasté chĺpky . Mláďatá majú na nohách bledé, ružovkasté papučky. Od ostatných druhov tohto rodu sa odlišujú tím, že samce majú po dospelostnom zvleku na predných kráčavých nohách tibiálne háky.

 

    T.apophysis pochádza z  Venezueli. Podnebie je tu prevažne tropické. Teploty sú vzhľadom k takmer rovníkovej polohe pomerne stále. Priemerné teploty sa pohybujú v rozmedzí 20 - 30 °C. Obdobie sucha ovláda klímu Venezuely približne od decembra do apríla, potom nastáva obdobie dažďov. Najvyššieho zrážkového úhrnu dosahuje Amazónia s celoročne veľmi vlhkým a dusným podnebím a ročným úhrnom zrážok okolo 2000 mm.

 

    Venezuela

 

    Graf teplôt / Venezuela

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Venezuela

 

Theraphosa blondi

(Latreille, 1804)

    Samice T. blondi v tele dorastajú do veľkosti cez 11cm. Základné sfarbenie tela je tmavohnedé . Na patelle majú tieto jedince vertikálny ružový pásik. Dospelé jedince sú takmer na nerozoznanie od T.stirmi. T. blondi má na rozdiel od T.stirmi husto ochlpenú patellu. Mláďatá oboch druhov sa dajú od seba ľahko rozoznať. Mláďatá T.stirmi majú na končatinách svetlé papučky (nie však na všetkých kráčavých končatinách ako u T. apophysis) pričom mláďatá T.blondi ich nemajú. Samce tohto druhu nedisponujú tibiálnymi hákmi.

 

    Theraphosa blondi(adult samica)

 

    Theraphosa blondi (mláďa)

    Tento druh pochádza z Francúzskej Guayany. Je tu tropické podnebie s relatívne stabilnými teplotami počas celého roka. Priemerná teplota je tu okolo 28 stupňov. Obdobie sucha je od júla do decembra. V ostatných mesiacoch okrem marca je obdobie dažďov. Spadne tu až 250 cm zrážok ročne. Najviac zrážok padne v máji. Priemerná relatívna vlhkosť sa pohybuje v priebehu celého roka okolo 80 až 90%.

    

    Francúzka Guyana

 

    Graf teplôt / Francúzka Guyana

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Francúzka Guyana

 

Theraphosa stirmi

(Rudloff & Weinmann, 2010)

    Samice dorastajú do veľkosti okolo 10 – 11 cm v tele. Základným sfarbením je tmavo hnedá. Na patelle sa nachádzajú vertikálne ružové prúžky. Patella však nieje ochlpená. Mláďatá tohto druhu majú na nohách svetlé papučky. Nie však na všetkých ako je tomu pri druhu T. apophysis. Samce tohto druhu nedisponujú tibiálnymi hákmi.

 

    Tento druh pochádza z Guayany. Panuje tu jasné tropické podnebie. Vyznačuje sa len malými teplotnými výkyvmi v priebehu roka. Priemerné maximálne teploty sa pohybujú okolo 29 stupňov v najchladnejšom mesiaci februári. V najteplejšom mesiaci júli sú priemerné maximálne teploty okolo 32 stupňov. Priemerná minimálna teplota sa pohybuje na hranici 23-24 stupňov. Guayana má dve obdobia dažďov a to od novembra do januára a silnejšie od mája do júla. Obdobia sucha sú od februára do apríla a od augusta do októbra.

 

    Guyana

 

    Graf teplôt / Guyana

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Guyana