rod Tapinauchenius (Ausserer, 1871)

rod Tapinauchenius (Ausserer, 1871)

 

Všeobecné podmienky chovu:

 

Terárium: Terárium pre stromové druhy o rozmeroch 20x20x30 cm (d,š,v). Do terária umiestnime rastlinu, alebo konár. Vrstvu substrátu môžeme dať kúsok vyššiu. Tieto druhy si zvyknú hniezdo stavať pod úrovňou substrátu až vyššie nad substrát.

 

Vlhkosť: Sú trocha citlivejšie na vlhkosť. Snažíme sa ju udržiavať okolo 80%.

 

Rast: Rastú priemerne rýchlo. Samice dospievajú do 2-3 rokov.

 

Párenie a odchov :  Párenie býva bez problémov. Samica tvorí kokón do 2 – 3 mesiacov. Býva v ňom do 150 vajíčok. Samce tohto rodu disponujú tibiálnymi hákmi.

 

Toxicita: Nepatria k toxicky významným druhom. Ich jed nie je pre zdravého človeka nijako nebezpečný. Aj napriek tomu však treba byť opatrný. Sú dosť rýchle a vedia obratne skákať. Navyše podľa mojej skúsenosti sú aj dosť splašené a pri každej príležitosti sa snažia vybiehať zo škatule.

 

Tapinauchenius gigas

(Caporiacco, 1954)

    Samice dorastajú do 6 cm v tele. Ochotné páriť sa sú po dosiahnutí veľkosti aspoň 4cm v tele. Dospelý samček má v tele 3 – 3,5 cm. Samica má celé telo sfarbené do oranžova. Nohy sú pokryté dlhšími chĺpkami. Na abdoméne je slabo viditeľný tmavší vzor. Samce sú v dospelosti výrazne odlišné. Samec po dospelostnom zvleku stráca oranžové sfarbenie. Chytá sivú farbu s oranžovím nádychom a má výraznejšie ochlpenie na nohách. Tarsus zostáva stále oranžovo sfarbený.

 

    Tapinauchenius gigas (adult samica)

 

    Tapinauchenius gigas (adult samec)

 

Tapinauchenius violaceus

(Mello-Leitao, 1930)

    Starý názov je Tapinauchenius purpureus. Samice dorastajú do 5cm v tele. Samec dospieva do jedného roku a dosahuje veľkosť 3 cm v tele. Mláďatá sú celé tmavofialové . Pri vyrušení buď vbehnú do hniezda, alebo splašene pobehujú po škatuli. Dospelá samica má karapax a abdomén sfarbený do tmavo-modra. Nohy sú fialovej farby. Ochlpenie na nohách je ružovkasté. Samce majú po dospelostnom zvleku hustejšie ochlpenie na nohách. Ich farba je bledo hnedá s fialkastým nádychom. Opäť je tu dobre pozorovateľný pohlavný dimorfizmus po dospelostnom zvleku samca.

 

    Tapinauchenius violaceus (adult samica )

 

    Tapinauchenius violaceus (adult samec)

 

    Oba tieto druhy T.gigas aj T.violaceus pochádzajú z Francúzskej Guyany. Je tu tropické podnebie s relatívne stabilnými teplotami počas celého roka. Priemerná teplota je tu okolo 28 stupňov. Obdobie sucha je od júla do decembra. V ostatných mesiacoch okrem marca je obdobie dažďov. Spadne tu až 250 cm zrážok ročne. Najviac zrážok padne v máji. Priemerná relatívna vlhkosť sa pohybuje v priebehu celého roka okolo 80 až 90%.

 

    Francúzka Guyana

 

    Graf teplôt / Francúzka Guyana

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Francúzka Guyana