rod Pelinobius (Karsch, 1885)

rod Pelinobius (Karsch, 1885)

 

 

Všeobecné podmienky chovu:

 

Terárium:  Jedná sa o veľkého norového vtáčkara. Preto volíme terárium pre norové druhy s vyššou vrstvou substrátu o rozmeroch 30x30x40(50) (d,š,v). Výška substrátu by nemala byť menej ako 30cm. Do terária je vhodné umiestniť aj napájačku s vodou. Úkryt nieje potrebný.

 

Vlhkosť:  Vlhkosť postačí držať okolo 70%.

 

Rast: Rast je veľmi pomalý. Samice dospievajú okolo 9 rokov.

 

Párenie a odchov :  Párenie je problematické. Samica vo väčšine prípadov samca napadne a zabije. Ak sa aj párenie podarí nieje pravidlom, že samica zmotá kokón. Odchovy v zajatí sú skôr raritou. Väčšina odchovov je od samíc z prírody. V kokóne býva niekoľko stovák mláďat. Samce po dospelostnom zvleku nedisponujú tibiálnymi hákmi.

 

Toxicita: Patrí k toxicky významným druhom. Uhryznutie môže spôsobiť zdravotné komplikácie. Pri manipulácií treba byť opatrný.  

 

Pelinobius muticus

(Pocock, 1900)

    Jeho starý názov je Citharischius crawshayi. Patria k vzrastovo veľkým jedincom. Samice môžu v tele dosahovať aj 10 cm. Jedná sa o dosť popudlivého vtáčkara,  ktorý sa neváha postaviť do obranného postoja a následne spraviť výpad. V prípade vyrušenia ho počuť nahlas stridulovať. Mláďatá sú sfarbené do hneda. S vekom sa sfarbujú do tehlovo oranžovej farby. Zadný pár nôh je viditeľne silnejší a zhrubnutý uspôsobený na hrabanie nôr. Samce sú podstatne menšie oproti samiciam. V dospelosti majú v tele len 3-5 cm .

 

    Pelinobius muticus (samec)

 

    Pelinobius muticus (juvenilný jedinec)

 

    Tento druh žije v Tanzáníi a Keni. Sú to krajiny kde je klíma ovplyvnená rovníkom. Rozlišujeme tu obdobie sucha a obdobie dažďov. Na pobreží sa teploty držia stále okolo 30 °C a neexistuje obdobie sucha. Zrážky tu sú prevažne v októbri a máji. Vzduch je tu po celý rok vlhký a horúci. Za rok tu spadne okolo 1000mm zrážok. Najviac v júli a máji. V severnej a východnej Keni teploty prekračujú 30°C. Je tu typická púštna klíma. Padne tu len okolo 250mm zrážok za rok. Najsilnejšie dažde postihujú Keňu v apríli a v máji. Prehánky v októbri a novembri. Priemerná dĺžka slnečného svitu v období sucha je 12hodín.

 

    Keňa a Tanzánia

 

    Graf teplôt / Keňa

 

    Graf zrážok / Keňa