rod Hapalopus (Ausserer, 1875)

rod Hapalopus (Ausserer, 1875)

Terárium: Postačí menší plastový box, alebo škatuľa primeranej veľkosti. Vrstva substrátu postačí okolo 5cm. Do boxu sa môže vložiť kôra, alebo nejaký úkryt.

 

Vlhkosť: Vlhkosť by sa mala pohybovať okolo 75-80%.

 

Rast: Rastú pomerne rýchlo. Samica môže dospieť do 2 rokov.

 

Párenie a odchov: S párením by väčší problém byť nemal. Samica tvorí kokón do troch mesiacov. V kokóne býva do 100 mláďat. Samce tohto rodu disponujú po poslednom dospelostnom zvleku tibiálnymi hákmi.

 

Toxicita: Nepatria k toxicky významným druhom. Ich jed by pre zdravého človeka nemal byť nebezpečný.

 

 

Hapalopus triseriatus

(Caporiacco, 1955)

 

    Samica dorastá do veľkosti 3,5- 4 cm v tele. Ide o pekne sfarbeného vtáčkara kde sa dostáva do kontrastu čierna a žltá farba. Karapax je čiernej farby so žltým výrezom v tvare trojuholníka. Ten sa tiahne od očného hrboľku smerom k foeve. Okraje karapaxu sú lemované žltou farbou. Abdomén má základnú farbu čiernu. Po bokoch je symetricky usporiadaných po 5 žltých prúžkov. Stredom abdoménu sa tiahnu smerom od karapaxu k snovacím bradavkám tri žlté škvrnky, ktoré sa vzájomne dotýkajú. Na abdoméne je tiež výrazné zlaté zrkadielko. Nohy sú svetlej žltej farby. Tmavší, čierny je len femur. Medzi dospelou samicou a dospelým samcom nieje žiadny výraznejší farebný rozdiel. Tieto pavúky sú pekne vyfarbené už od malých jedincov.

 

    Hapalopus triseriatus (adult samica)

 

Hapalopus sp. Venezuela, State of Lara

 

    Samica môže dorásť do veľkosti do 5cm v tele. Samec dosahuje veľkosti 3 cm. Ide o veľmi podobný druh s druhom Hapalopus triseriatus. Tento druh sa často predáva aj pod označením Hapalopus triseriatus „lowland“. Karapax je čiernej farby s žltým výrezom, ktorý sa od očného hrboľku smerom k foeve zužuje. Okolo foevi sa nachádza žltá hviezdica. Karapax je tak isto lemovaný po okrajoch žltou farbou. Nohy sú svetlej žltej farby. Femur je o niečo tmavší žlto-čiernej farby. Na abdoméne sa nachádza po oboch stranách symetricky zoradených 5 žltých škvŕn. Stredom abdoménu prechádzajú tri žlté škvrny v rade za sebou, ktoré sú od seba na rozdiel od druhu Hapalopus triseriatus oddelené. Na abdoméne sa nachádza aj výrazné zrkadielko zlatej farby. Od druhu H.triseriatus sa odlišuje aj sfarbením, ktoré je o niečo sýtejšie a výraznejšie.

 

    Hapalopus sp. Venezuela, State of Lara (juvenilný jedinec 1,5-2cm v tele)

 

    Oba tieto druhy pochádzajú z Venezuely. Podnebie je tu prevažne tropické. Teploty sú vzhľadom k takmer rovníkovej polohe pomerne stále. Priemerné teploty sa pohybujú v rozmedzí 20 - 30 °C. Obdobie sucha ovláda klímu Venezuely približne od decembra do apríla, potom nastáva obdobie dažďov. Najvyššieho zrážkového úhrnu dosahuje Amazónia s celoročne veľmi vlhkým a dusným podnebím a ročným úhrnom zrážok okolo 2000 mm.

 

    Venezuela

 

    Graf teplôt / Venezuela

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Venezuela