rod Cyriopagopus (Simon, 1887)

rod Cyriopagopus (Simon, 1887)

 

Všeobecné podmienky chovu :

 

Terárium: Terárium by malo byť vyššie s vyššou vrstvou substrátu. Veľkosť chovnej nádoby by mohla postačovať 25x20x30(35) cm (d,š,v). V teráriu by nemal chýbať konár, kôra, alebo rastlina o ktorú bude môcť pavúk zapriasť svoje hniezdo.

 

Vlhkosť: Vlhkosť je vhodné udržiavať priemernú okolo 80 %.

 

Rast:  Rastú priemerne rýchlo. Samice môžu dospieť do 3 rokov.

 

Párenie a odchov:  Nepatrí k najjednoduchším odchovom. Pri párení môže dôjsť k napadnutiu samca. Samica robí kokón zhruba po troch mesiacoch od párenia. V kokóne býva cez 100 mláďat. Samce tohoto rodu nedisponujú tibiálnymi hákmi.

 

Toxicita:  Patria k toxicky významným druhom. Pri manipulácií s nimi treba byť opatrný. Jedná sa o pomerne veľké a rýchle pavúky. Neváhajú sa postaviť do obranného postoja a spraviť výpad. Ich uhryznutie by mohlo byť sprevádzané zdravotnými komplikáciami. Po pohryznutí je na mieste vyhľadať lekársku pomoc.

 

Cyriopagopus schioedtei

(Thorello, 1891)

    Samice dorastajú do veľkosti 7cm v tele. Sú to naozaj atraktívne kúsky. Dospelá samica má karapax olivovo zelený. Abdomen zdobí tmavý pruhovaný tigrí vzor na hnedom podklade. Končatiny sú tmavej sivo-čiernej farby. Počas dospievania prechádza tento druh výraznou farebnou premenou. Mladé jedince sú svetlejšie hnedo oranžovej farby. Dospelý samec má zelené olivové sfarbenie celého tela. Je štíhlejší a nohatejší oproti samici. Pohlavný dimorfizmus môžeme dobre pozorovať už u menších jedincov. Od 4 cm majú samce ventrálnu stranu svetlú hnedo-zelenkastú. Zatiaľ čo samice sú z ventrálnej strany tmavé až čierne. 

 

    Cyriopagopus schioedtei (samica)

 

    Cyriopagopus schioedtei (adult samec)

 

    Tento druh pochádza zo severnej časti Malajzie a ostrovov Langkawi a Penangu. Je tu rovníkové podnebie s vysokými teplotami a vlhkosťou počas celého roka. Teploty sa v tejto oblasti pohybujú medzi 23 – 31 stupňami. Priemerné zrážky sú okolo 2004 mm. V tejto oblasti pokrýva územie Malajzia predovšetkým džungľa a táto časť územia je zároveň veľmi hornatá  Malajským polostrovom prestupuje niekoľko horských pásiem, ktoré sa smerom k juhu zvažujú v nížiny.

 

    Malajzia, Penang

 

    Graf teplôt / Penang

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Penang

 

Cyriopagopus sp. hatihati

    Pomerne nový a zatiaľ v chovoch nie veľmi rozšírený druh rodu Cyriopagopus. Dospelá samica má karapax krémovej farby. Abdomen je sivý s tmavo čiernym tigrím vzorom. Femur je tmavší oproti zvyšku končatiny, ktorý je sivý. Na nohách a abdomene sa nachádzajú dlhšie oranžové chĺpky. Aj pri tomto druhu tak isto ako pri C.schioedtei je v dospelosti dobre viditeľný pohlavný dimorfizmus. Adultné samce sú celé sivé a chlpatejšie oproti samiciam. Vzor na abdoméne pri nich nie je tak výrazný ako u samíc.

 

    Cyriopagopus sp Hatihati (adult samica)

 

    Cyriopagopus sp. Hatihati (adult samec)

 

    Tento pekný druh pochádza z Indonézie. Indonéziu tvorí 17 508 ostrovov, z ktorých je asi 6000 obývaných Ostrovy sa rozkladajú na oboch stranách rovníka. Najväčšími sú Jáva, Sumatra, Kalimantan. Je tu tropická klíma s vlhkým a horúcim počasím. Obdobie dažďov pretrváva od polovice septembra do apríla. Priemerné ročné zrážky dosahujú v nížinách 1 780 – 3 175 mm a v horských oblastiach až 6 100 mm. Najviac zrážok je zaznamenávaných v horských oblastiach na západnom pobreží Sumatry, na západe Jávy, Kalimantane, Celebese a Novej Guiney . Priemerná vlhkosť vzduchu sa pohybuje okolo 80 %.

 

    Indonézia

 

    Graf teplôt / Indonézia

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Indonézia