rod Chilobrachys (Karsch, 1891)

rod Chilobrachys (Karsch, 1891)

 

Všeobecné podmienky chovu:

 

Terárium: Tieto druhy si hĺbia nory pod zemou a hniezdo zapradú až nad substrát. Terárium teda môžeme zvoliť kľudne aj vyššie s vyššou vrstvou substrátu. Celý priestor husto zapriadajú. Je dobré vložiť do terária konár, kus kôry, alebo rastliny. Nemala by chýbať napájačka s vodou

 

Vlhkosť: Vlhkosť je potrebné držať vyššiu okolo 80%.

 

Rast: Rastú stredne rýchlo. Samice dospievajú okolo 3 rokov.

 

Párenie a odchov: Párenie býva väčšinou bez väčších problémov. Môže sa stať, že samica napadne samca po párení. V kokóne býva do 200 mláďat. Samce týchto druhov nemajú tibiálne háky.

 

Toxicita: Patria k toxicky významným druhom. Sú dosť rýchle a neváhajú sa postaviť do obranného postoja či spraviť výpad. Prípadné uhryznutie je sprevádzané zdravotnými komplikáciami. Pri manipulácií treba byť veľmi opatrný.

 

Chilobrachys andersoni

(Pocock, 1895)

    Chilobrachys andersoni je dosť podobný s druhom Chilobrachys huahini. Je však o kúsok menší. Samice dorastajú do veľkosti 6cm v tele. Telo je celé sfarbené do svetlo hneda.. U juvenilných jedincoch môže byť sfarbenie skoro až do žlta. Ako aj ostatný zástupcovia tohto rodu veľmi husto zapriadajú celý priestor.

 

    Chilobrachys andersoni (samica 3.5cm telo)

 

Chilobrachys brevipes

(Thorell, 1897)

    Samice dorastajú do veľkosti okolo 6-7 cm v tele. Telo je celé sfarbené do hneda. Sú tmavšie ako napríklad Ch. huahini alebo Ch. andersoni. Nohy sú tmavo hnedej farby. V ponukách sa vyskytuje dosť zriedkavo. Rovnako ako aj ostatný zástupcovia tohto rodu veľmi rád a husto zapriada.

 

    Chilobrachys brevipes (adult samica)

 

    Tieto dva druhy pochádzajú z juhovýchodnej Ázií. Vyskytujú sa v Barme. Striedajú sa tu tri obdobia. Chladné suché obdobie od konca októbra do polky februára. Horúce suché obdobie od polky februára do polky mája. Monzúnové obdobie od konca mája do konca októbra. Ročné zrážky sú v rozsahu od 5 100 mm pozdĺž pobrežných rovín a hor (2 500 mm) vrátane regiónov delty a 900 mm v centrálnej panvy okolo Mandalay. Skoro všetky spadnú v období monzúnov. Priemerné denné maximá teplôt pre najchladnejšie a najteplejšie mesiace sa pohybujú v rozsahu medzi 23 °C a 32 °C vo vysočinách Shan Plateau a medzi 29 °C a 36 °C v Yangône na juhu.

 

    Barma

 

    Graf teplôt / Barma

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Barma

 

Chilobrachys fimbriatus

(Pocock, 1899)

    Jeden z menších zástupcov rodu, ale za to podľa môjho názoru najkrajšie sfarbený z pomedzi Chilobrachysov. Samice dorastajú v dospelosti do veľkosti okolo 6cm v tele. Samce môžu byť aj niekoľkonásobne menšie oproti samiciam. Karapax je krémovej farby. Nohy sú sfarbené do čierna a po zvleku majú modrý nádych. Pri juvenilných jedincoch sú nohy bledšie a svetlo hnedé. Abdomén má medenú farbu s peknou kresbou tvorenou úzkymi tmavými pásmi. Mláďatá sú do 4zv. hnedé potom sa začnú sfarbovať ako adultné jedince.

 

    Chilobrachys fimbriatus (adult samica)

 

    Chilobrachys fimbriatus (adult samec)

 

    Lokalitou výskytu tohoto druhu je India. Presnejšie provincia Panaji, Goa. Teplota je tu vysoká v lete a príjemná v zime. V lete môžu teploty dosahovať až 40 C. Najteplejšie je od januára do mája. Chladnejšie obdobie je od júla do decembra. Najviac prší v období od júna do septembra. Priemerné ročné zrážky sú tu 3250 mm.

 

    Panaji,Goa / India

 

    Graf teplôt / Goa

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Goa

 

Chilobrachys huahini

(Schmidt & Huber, 1996)

    Chilobrachys huahini patrí k najväčším zástupcom tohoto rodu. Samice môžu v tele dosiahnuť až 10 cm. Telo je celé sfarbené do svetlo hneda. Karapax je ešte o niečo svetlejší. Medzi samcom a samicou nie je v dospelosti farebný rozdiel. Samce sú však podstatne menšie.

 

    Chilobrachys huahini (adult samica)

 

    Tento druh pochádza z Thajska. Thajsko má tropické podnebie. Je známe svojimi vysokými teplotami a vysokou vlhkosťou vzduchu. Striedajú sa tu tri ročné obdobia. Obdobie tepla, obdobie zimy a obdobie dažďov. V júni začína obdobie dažďov trvajúce približne do konca septembra. V období od novembra do marca sa teploty pohybujú okolo 30 stupňov. Obdobie tepla je od marca do júna kedy teploty môžu dosahovať až 40 stupňov. V tomto období stúpa aj vlhkosť vzduchu na 65 – 80%.

 

    Thajsko

 

    Graf teplôt / Thajsko

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Thajsko

 

Chilobrachys sp. Kaeng Krachan

    Patrí k pomerne novo objaveným druhom. Samice dorastajú do veľkosti okolo 7cm v tele a rozpätie nôh môže byť až 20cm. Patrí k väčším druhom spomedzi Chilobrachysov. Sfarbenie tela je čierne. Karapax je trocha svetlejší oproti zvyšku tela. Juvenilné jedince majú tmavo hnedú farbu. Ako aj ostatný zástupcovia tohoto rodu husto zapriadajú celý priestor.

 

    Chilobrachys sp. Kaeng Krachan (adult samica )

 

    Chilobrachys sp. Kaeng Krachan (adult samec)

 

    Tento druh sa vyskytuje v Thajsku. Presnejšie v národnom parku Kaeng Krachan. Podľa čoho je odvodený aj momentálny názov. Tento národný park je najväčším v Thajsku. Leží na hraniciach s Burmou. Najvyššia nadmorská výška je tu 1200 m. Pretekajú tu dve hlavné rieky a to rieka Pranburi a rieka Phetchaburi. Bývajú tu hojné dažďové zrážky. Vlhkosť je tu vysoká po celý rok.

 

    Národný park Kaeng Krachan

 

    Graf teplôt / Kaeng Krachan

 

    Graf priemerných zrážok za mesiac / Kaeng Krachan

 

Chilobrachys sp. blue

    Samice v dospelosti dorastajú okolo 7-8cm v tele. Pekne sfarbený modrí Chilobrachys. Karapax a abdomén sú sivomodrej farby. Nohy sú tmavomodré. Mláďatá majú hnedú farbu. Modré sfarbenie začnú naberať až vo vyšších zvlekoch. Podľa toho čo som našiel by sa mali v chovoch vyskytovať 3 modré druhy Chilobrachysov. A to Chilobrachys sp Cambodian blue, Chilobrachys sp Aladdin a Chilobrachys sp blue Vietnam. U nás sa v ponukách vyskytujú sp blue a sp Vietnam blue. Momentálne ťažko povedať či sa jedná o jeden, alebo viacej druhov.

 

    Chilobrachys sp. Blue (adult samica)

 

    Tento druh by sa mal vyskytovať na Juhu Vietnamu. Je tu tropické podnebie s tromi rôznymi obdobiami. Chladné obdobie tu trvá od novembra do januára. Teplota sa tu pohybuje okolo 28 stupňov. Teplé, vlhké obdobie trvá od februára do mája s teplotami nad 35 stupňov. A obdobie dažďov trvá od júna do októbra.  

 

    Južný Vietnam

 

    Graf teplôt / Južný Vietnam

 

    Graf daždivých dní / Južný Vietnam

 

Chilobrachys sp. Penang

 

    Tento druh je prezývaný aj Penang Pink Earth Tiger. Ide o rýchleho a agresívneho vtáčkara. Samica dorastá okolo 7 cm v tele. Jej sfarbenie v dospelosti je tmavo hnedé. Karapax je svetlejší hnedo – sivý. Nohy a abdomén sú tmavo hnedé. Celé telo je pokryté svetlejšími ružovkastými chĺpkami. Samček je pri tomto druhu v dospelosti výrazne odlišný od samice. Samce sú v dospelosti podstatne menšie a celé sivo sfarbené. Nohy sú tak isto ako telo celé sivé okrem tarsusu, ktorý je tmavý až čierne sfarbený a femuru ,ktorý je tmavší oproti zvyšku nohy. 

 

 

    Tento druh sa vyskytuje v Malajzií  na ostrove  Penang. Je tu rovníkové podnebie s vysokými teplotami a vlhkosťou počas celého roka. Teploty sa v tejto oblasti pohybujú medzi 23 – 31 stupňami. Priemerné zrážky sú okolo 2004 mm. 

 

    Malajzia, Penang

 

    Graf teplôt / Penang

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Penang

 

V tejto oblasti pokrýva územie Malajzia predovšetkým džungľa a táto časť územia je zároveň veľmi hornatá  Malajským polostrovom prestupuje niekoľko horských pásiem, ktoré sa smerom k juhu zvažujú v nížiny.