rod Avicularia (Lamarck, 1818)

rod Avicularia (Lamarck, 1818)

 

Všeobecné podmienky chovu:

 

Terárium:   Avicularie  patria  k stromovým druhom a  preto je potrebné vyššie terárium uspôsobené na lezenie . Úplne postačujúca veľkosť je 20x20x30 cm (d,š,v). Aby sme predišli plesniam je potrebné zabezpečiť dobré vetranie.  Do terária je potrebné umiestniť  konár, alebo rastlinu aby si jedince mohli zapriasť hniezdo.  V teráriu by nemala chýbať napájačka s vodou, ktorá  napomôže udržiavať vlhkosť.

 

Vlhkosť: Tieto druhy potrebujú vyššiu vzdušnú vlhkosť okolo 85% .

 

Rast: Podľa môjho názoru je rast oproti iným stromovým pavúkom dosť pomalý. Po zvlekoch majú pomerne malé nárasty. Samice dospievajú do 3-4 rokov.

 

Párenie a odchov: Samce týchto druhov disponujú tibiálnymi hákmi. S párením nebývajú problémy. Samice nebývajú agresívne voči samcovi. Po úspešnom párení tvoria  kokón zhruba po troch mesiacoch od párenia. Odchov je mierne náročnejší. V kokóne býva do 200 mláďat.

 

Toxicita: Nepatria k toxicky významným druhom. Ich jed nieje pre zdravého človeka nijako nebezpečný. Disponujú obrannými chĺpkami.

 

Avicularia versicolor

(Walckenaer, 1837)

    Veľmi atraktívny druh.  Dospelé jedince majú abdomen a končatiny pokryté dlhými červenými chĺpkami. Karapax je lesklý, zeleno modrí. Mláďatá sú sfarbené do modra. Na abdomene majú súmernú kresbu. Samičky dorastajú do veľkosti 6 cm v tele. Jedná sa o pokojný druh, ktorý väčšinu času trávi v hniezde. Mláďatá majú vo zvyku pri každej príležitosti vybiehať z chovnej nádoby . Preto treba dávať pozor aby  mláďa niekam nezabehlo. 

 

    Avicularia versicolor (adultna samica)

 

    Avicularia versicolor (4zv. Mláďa)

 

    Tento druh vo voľnej prírode obýva ostrovy   Martinik a Guadalupe.  Podnebie je tu tropické. Teploty kolísajú počas roka len výnimočne. Priemerné teploty  v januári až februári sú  v noci okolo 21 stupňov a cez deň okolo 27 stupňov   Leto je teplejšie  s priemernou dennou  teplotou  okolo 30 stupňov a  nočnou  teplotou  okolo 24 stupňov. Obdobie dažďov  trvá od júna do novembra. Prší tu však aj v období sucha. Najsuchším mesiacom je apríl.  V apríli prší v priemere "len" 13 dní. September je najdaždivejší mesiac a vtedy tu prší dvakrát tak často ako v apríly. Priemerná vlhkosť tu je v marci a apríly 80%. A v októbri a novembri až 87%.

 

    Guadalupe a Martinik

 

    Graf teplôt / Martinik

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Martinik

 

 

Avicularia minatrix

 (Pocock, 1903)

    Opäť veľmi zaujímaví druh rodu Avicularia. Jej základné sfarbenie je do oranžovo  hneda. Karapax je tmavšie sfarbený  ako končatiny. Na abdoméne sa nachádza výrazná symetrická kresba. Je zložená zo 4 oranžových škvŕn na každej strane, oddelených tmavými prúžkami. Tento druh patrí k najmenším Aviculariam a samičky dosahujú v dospelosti veľkosť len ničo okolo 4 cm v tele.

 

    Avicularia minatrix 

 

Avicularia minatrix  sa vo voľnej prírode vyskytuje vo Venezuele. Podnebie je tu prevažne tropické.Teploty sú vzhľadom k takmer rovníkovej polohe pomerne stále. Priemerné teploty sa pohybujú v rozmedzí 20 - 30 °C. Obdobie sucha ovláda klímu Venezuely približne od decembra do apríla, potom nastáva obdobie dažďov. Najvyššieho zrážkového úhrnu dosahuje Amazonia s celoročne veľmi vlhkým a dusným podnebím a ročným úhrnom zrážok okolo 2000 mm.

 

    Venezuela

 

    Graf teplôt / Venezuela

 

    Graf daždivých dní za mesiac / Venezuela